icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Optimalisatie van verkeersdoorstroming in gemeente Almere

Almere is een jonge stad met de ambitie om sterk te groeien, terwijl het tegelijkertijd streeft naar een hoge leefbaarheid voor haar inwoners. Eén van de doelen van de stad is om een optimale doorstroming van het verkeer te realiseren. Om dit te bereiken heeft Almere gekozen voor de expertise van Vialis, een VolkerWessels onderneming, die op haar beurt Hyrde heeft ingeschakeld voor het Internet of Things (IoT) aspect van dit project.

Opdrachtgever
Vialis
Publicatiedatum
2 maart 2023

Inzet van datapunten

Vialis ondersteunt gemeenten en provincies bij het bereiken van hun doelstellingen op het gebied van veiligheid, doorstroming en duurzaamheid door middel van integrale mobiliteitsoplossingen. Voor het toevoegen van IoT in de oplossing naar de gemeente Almere hebben zij de hulp van Hyrde ingeroepen. De IoT-oplossing omvat luchtkwaliteitssensoren, geluidssensoren en geavanceerde camera’s voor ‘deep learning’. In overleg met de stad is besloten om deze slimme sensoren en camera’s te plaatsen bij een aantal verkeersregelinstallaties (VRI) rondom het Weerwater in Almere.  De kennis die wordt verkregen over de luchtkwaliteit en de oorzaken van geluidsoverlast, helpt de gemeente Almere bij het maken van beleidskeuzes en het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen.

Afbeelding2.jpg

Optimaliseren is het doel, data het gereedschap

Bij diverse kruispunten zijn sensoren en camera’s geïnstalleerd. De luchtkwaliteitssensoren genereren gegevens over de luchtkwaliteit. Het doel hiervan is om te onderzoeken of er middels dynamisch verkeersmanagement actief gestuurd kan worden op luchtkwaliteit. Als dit verband bestaat op bijvoorbeeld kruispunt A, zou verkeer mogelijk omgeleid kunnen worden via een andere route om de leefbaarheid te bevorderen en de luchtkwaliteit zich te laten herstellen. Op verzoek van de gemeente Almere zijn er ook geluidssensoren geplaatst, om meer inzicht te krijgen in de geluidsoverlast.

Naast lucht- en geluidssensoren zijn er op verschillende kruispunten camera’s opgehangen die gebruik maken van ‘deep learning’. Deze camera’s kunnen onderscheid maken tussen verschillende voertuigen, zoals auto’s, vrachtwagens, motoren en bussen, en kunnen het aantal voertuigen. Deze gegevens worden vergeleken met de gegevens die momenteel worden gemeten met detectielussen, die het verkeer (soort, snelheid, aantal) zeer nauwkeurig meten. De vergelijking tussen cameradetectie en detectielussen is bedoeld om nog nauwkeuriger te onderzoeken wat de mogelijke impact van verkeer is op de leefbaarheid van de stad. De verzamelde gegevens en analyses worden bekeken door domeinexperts met behulp van het verkeersmanagementplatform verkeer.nu.

'Real time' aansturing

De real-time data uit de sensoren stelt verkeersdeskundigen van de gemeente in staat om direct actie te ondernemen door het automatisch aanpassen van verkeersregelingen. Als er bijvoorbeeld op een specifiek tijdstip of dag een patroon van luchtvervuiling of geluidsoverlast zichtbaar is, kan een verkeerskundige besluiten om de verkeersregelingen in de toekomst anders in te richten. Bijvoorbeeld, als de luchtkwaliteitssensor op maandag om 17:00 uur een piek in vervuiling laat zien, kan de verkeersdeskundige ervoor kiezen om het verkeerslicht langer op groen te laten staan in een bepaalde rijrichting of om de weggebruikers te leiden naar een andere route om de vervuiling te verminderen. Dankzij deze interactie op verschillende lagen kunnen we de doorstroming in real-time beïnvloeden.

Een geslaagde samenwerking; met vallen en opstaan

Slim innoveren gaat met vallen en opstaan. De verzamelde data laat zien dat de gemeente Almere het goed doet op het gebied van luchtvervuiling en geluidsoverlast. “Door te meten kom je tot inzicht. In dit geval geeft de kennis ons de bevestiging dat we op de goede weg zitten”, zegt Martijn van Beek, Director Business Development bij Vialis.

Meer weten? Neem contact op.